Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών των νησιών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων που αφορούν στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Η πρόσκληση απευθύνονται στους εξής δυνητικούς δικαιούχους:
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
-Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών
-ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – Ερμούπολης
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νότιας Δωδεκανήσου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – Ερμούπολης,

για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 – «Βελτίωση βασικών υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, στοχεύουν στην ανάπτυξη υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας, που περιλαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και προβλέπονται από το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των λιμενικών πυλών εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας θα χρηματοδοτηθούν:

Η βελτίωση , επέκταση λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων.
Η υλοποίηση κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης, όπως κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων κα βοηθητικών κτιρίων.
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την πρόσκληση αυτή, ανέρχεται σε 5.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 8.2.2016 έως τις 31.3.2016.

Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

0 Shares
Share
Tweet
Share
+1
Pin
Stumble