Οδηγό για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος διένειμε η Περιφέρεια


Τo Τμήμα Απασχόλησης της Περιφέρειας Ν .Αιγαίου σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τους επαγγελματίες ,διένειμε « ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ για Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» στα καταστήματα της Παλαιάς Πόλης καθώς και της Νέας αγοράς.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί δε, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του νησιού.

Ενημέρωση παράλληλα, γίνετε και για την Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις που έχει συσταθεί στην Περιφέρεια ,στο τμήμα Απασχόλησης, και λειτουργεί ως εξώδικο όργανο επίλυσης διαφόρων που αφορούν στην αναπροσαρμογή του μισθώματος, των εμπορικών μισθώσεων του π.δ 34/1995.

Ν.4013/11 άρθρο 15, «Ρύθμιση θεμάτων Εμπορικών Μισθώσεων»

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια